Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osnovni povzetek

Družba SP Venture, s.r.o. obdeluje vaše osebne podatke, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe z vami v zvezi s prodajo blaga (ali za izvajanje ukrepov, sprejetih pred sklenitvijo take pogodbe), ter obdeluje vaše osebne podatke, če je to potrebno za izpolnjevanje javnih obveznosti družbe.

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

1.1.Upravljavec vaših osebnih podatkov je gospodarska družba SP Venture, a.s., s sedežem na naslovu Luxemburská 1496/8, Vinohrady (Praga 3), 130 00 Praga, Češka republika, identifikacijska številka: 24677108, vpisana v poslovni register pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 165362, Češka republika (v nadaljnjem besedilu "upravljavec").

1.2 Kontaktni podatki upravitelja so naslednji: naslov za dostavo SP Venture, Průmyslová 1515/14, 10200 Praga, Češka republika e-poštni naslov info@zivada.si, telefon +420 273 134 455.

1.3 Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

2.1 Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je, da:

2.1.1. ta obdelava je potrebna za izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem ali za izvedbo ukrepa upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe v smislu člena 6(1)(b) Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ("Uredba");

2.1.2. ta obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca v smislu člena 6(1)(c) Uredbe, in zlasti za izpolnjevanje obveznosti, ki jih upravljavcu nalaga splošno zavezujoča češka zakonodaja, zlasti zakon št. 235/2004 Coll., o davku na dodano vrednost, s spremembami, zakon št. 586/1992 Coll., o davkih na dohodek, s spremembami, in zakon št. 563/1991 Coll., o računovodstvu, s spremembami;

2.1.3. obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov upravljavca, zlasti za zaščito premoženja v smislu člena 6(1)(f) Uredbe, in

2.1.4. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov v smislu člena 6(1)(a) Uredbe.

3. Namen obdelave osebnih podatkov

3.1.

Namen   obdelave

Kategorije   osebnih podatkov

Délka   zpracování

Izvedba pogodbe med stranko in upraviteljem, dobava blaga, reševanje   pravic iz odgovornosti, izvajanje ukrepov upravitelja pred sklenitvijo   pogodbe, izvajanje zakonskih obveznosti upravitelja

Registracija in sodelovanje v programu zvestobe, pošiljanje   komercialnih sporočil

Zaščita premoženja

Ime, priimek, računski naslov,

naslov za dostavo

e-poštni naslov, telefonska številka

Zapisi iz fotoaparata

 

90 dní

 

 

Po dobu trvání členství ve věrnostním programu

 

 

30 dní


3.2. Upravljavec ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu člena 22 Uredbe.

4. Obdobje shranjevanja osebnih podatkov

4.1 Vaši osebni podatki se bodo obdelovali za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti iz pogodbe ter za obdobje, potrebno za namene arhiviranja v skladu z ustreznimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vendar ne dlje, kot je določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

4.2 Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se uničijo na podlagi pisne zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu take zahteve.

4.3 Na splošno se vaši osebni podatki izbrišejo najpozneje v enem mesecu po prenehanju namena ali pravne podlage za njihovo obdelavo.

5. Drugi prejemniki osebnih podatkov

5.1 Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so prevozna podjetja in druge osebe, ki sodelujejo pri dostavi blaga ali izvedbi plačil v skladu z nakupno pogodbo, ter osebe, ki upravitelju zagotavljajo tehnične storitve, povezane z delovanjem e-trgovine, vključno z delovanjem programske opreme in shranjevanjem podatkov.

5.2 Prejemniki vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, so lahko tudi davčni organi ali drugi pristojni organi, če to od upravljavca zahtevajo splošno zavezujoči pravni predpisi.

5.3 Upravljavec vaših osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.

5.4 Osebni podatki se posredujejo tem špediterskim podjetjem za namen dostave blaga, ki ste ga naročili:

a) DPD s.r.o., s sedežem na naslovu 51, poštna številka 391 21 Turovec, Češka republika, matična številka: 065 40 996;

b) Zásilkovna s.r.o., s sedežem na naslovu Drahobejlova 1019/27, Libeň, poštna številka 190 00, Praga 9, Češka republika, matična številka: 284 08 306.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

6.1 Pod pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

6.2 Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

6.3 Osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe in brez zagotavljanja vaših osebnih podatkov upravljavec ne more skleniti ali izvajati pogodbe.

7. Zakoniti interesi upravljavca

7.1 Upravljavcu ste podali soglasje za pošiljanje komercialnih sporočil v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o določenih storitvah informacijske družbe ali ste bili stranka upravljavca v smislu tretjega odstavka 7. člena Zakona o določenih storitvah informacijske družbe, hkrati pa vam je upravljavec ob zbiranju vaših osebnih podatkov omogočil, da jasno, razločno, brezplačno in na preprost način ne privolite v uporabo vaših elektronskih kontaktnih podatkov za pošiljanje komercialnih sporočil.

7.2 Upravljavec pri pošiljanju komercialnih sporočil spoštuje splošno zavezujoče pravne določbe, zlasti določbe 7. člena Zakona o nekaterih storitvah informacijske družbe.

7.3 Odstavek 47 uvodne izjave Uredbe med drugim določa, da se "obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko šteje za obdelavo, ki se izvaja v zakonitem interesu".

7.4 Upravljavec je ocenil, ali je mogoče obdelati vaše osebne podatke za namene pošiljanja komercialnih sporočil, in opravil potreben test sorazmernosti, pri čemer je pretehtal interese za vašo zaščito in interese upravljavca. Upravljavec je ugotovil, da glede na vašo predhodno privolitev v pošiljanje komercialnih sporočil ali predhodno izpolnitev predpogojev iz tretjega odstavka 7. člena Zakona o nekaterih storitvah informacijske družbe in glede na to, da lahko kadar koli zavrnete nadaljnja komercialna sporočila, ki so vam namenjena, ni videti, da bi vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, ki ste jih prostovoljno posredovali, prevladali nad zakonitimi interesi upravljavca pri pošiljanju komercialnih sporočil.

7.5 Glede na zgoraj navedeno in tudi glede na dejstvo, da bi lahko obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja komercialnih sporočil razumno pričakovali z vaše strani, upravljavec meni, da je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja komercialnih sporočil vam torej zakoniti interes upravljavca.

Varstvo osebnih podatkov

Družba SP Venture, a.s., upravljavec spletne trgovine www.zivada.si, hrani in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 101/2000 Z.z., kakor je bil spremenjen. Podjetje je registrirano pri Uradu za varstvo osebnih podatkov pod registrsko številko 00077436.

Zaščitimo vaše podatke

Vse podatke, zbrane od strank, uporabljamo izključno za notranjo uporabo v podjetju in jih ne posredujemo tretjim osebam. Izjema so prevozniki, ki jim posredujemo minimalne podatke, potrebne za nemoteno dostavo naročila.

Upravljavec je sprejel ustrezno organizacijsko in tehnično varnost osebnih podatkov, ki ustreza tehnološki zrelosti razpoložljivih sredstev, ki zagotavljajo najvišjo raven varstva osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, tako pri zbiranju kot pri prenosu prejemnikom, osebnih podatkov.

Podatke hranimo na strežnikih, ki so v naši lasti in se nahajajo v naših prostorih. Poleg tega strežniki niso povezani z javnim internetnim omrežjem, da se prepreči nepooblaščena pridobitev s strani tretje osebe.

Družabna omrežja

Naše spletno mesto in mobilne aplikacije lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Upoštevajte, da nismo odgovorni za zbiranje, uporabo, shranjevanje, izmenjavo ali zagotavljanje podatkov in informacij s strani tretjih oseb. Če podatke posredujete na spletnih mestih tretjih oseb, se uporabljajo pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe teh spletnih mest. Pred posredovanjem osebnih podatkov vam priporočamo, da najprej preberete pravilnik o zasebnosti spletnega mesta, ki ga obiskujete.

Možnost izbrisa osebnih podatkov

Če želite odstraniti osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, nam pišite po e-pošti na naslov info@zivada.cz ali po telefonu na številko +420 273 134 455 in nam sporočite informacije o odstranitvi osebnih podatkov. Te podatke bomo nemudoma odstranili.

Odjava od prejemanja novic po e-pošti (novice)

V nogi vsakega glasila pošljemo tudi povezavo za samodejno odjavo, kjer se lahko odjavite od teh sporočil. Na naš e-poštni naslov info@zivada.si lahko pošljete tudi zahtevek z informacijami o odstranitvi svojega e-poštnega naslova.

Skrbimo za vašo zasebnost

To spletno mesto shranjuje piškotke, ki mu pomagajo pri pravilnem delovanju. Z uporabo naših storitev se strinjate z njihovo uporabo.

Sprejmi vse piškotkenastavitve