Obchodní podmínky

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osnovni povzetek

Družba SP Venture, s.r.o. obdeluje vaše osebne podatke, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe z vami v zvezi s prodajo blaga (ali za izvajanje ukrepov, sprejetih pred sklenitvijo take pogodbe), ter obdeluje vaše osebne podatke, če je to potrebno za izpolnjevanje javnih obveznosti družbe.

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

1.1.Upravljavec vaših osebnih podatkov je gospodarska družba SP Venture, a.s., s sedežem na naslovu Luxemburská 1496/8, Vinohrady (Praga 3), 130 00 Praga, Češka republika, identifikacijska številka: 24677108, vpisana v poslovni register pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 165362, Češka republika (v nadaljnjem besedilu "upravljavec").

1.2 Kontaktni podatki upravitelja so naslednji: naslov za dostavo SP Venture, Průmyslová 1515/14, 10200 Praga, Češka republika e-poštni naslov info@zivada.si, telefon +420 226 236 217.

1.3 Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

2.1 Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je, da:

2.1.1. ta obdelava je potrebna za izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem ali za izvedbo ukrepa upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe v smislu člena 6(1)(b) Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ("Uredba");

2.1.2. ta obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca v smislu člena 6(1)(c) Uredbe, in zlasti za izpolnjevanje obveznosti, ki jih upravljavcu nalaga splošno zavezujoča češka zakonodaja, zlasti zakon št. 235/2004 Coll., o davku na dodano vrednost, s spremembami, zakon št. 586/1992 Coll., o davkih na dohodek, s spremembami, in zakon št. 563/1991 Coll., o računovodstvu, s spremembami;

2.1.3. obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov upravljavca, zlasti za zaščito premoženja v smislu člena 6(1)(f) Uredbe, in

2.1.4. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov v smislu člena 6(1)(a) Uredbe.

3. Namen obdelave osebnih podatkov

3.1.

Namen obdelave

Kategorije osebnih podatkov

Čas obdelave

Izvedba pogodbe med stranko in upraviteljem, dobava blaga, reševanje   pravic iz odgovornosti, izvajanje ukrepov upravitelja pred sklenitvijo   pogodbe, izvajanje zakonskih obveznosti upravitelja

Registracija in sodelovanje v programu zvestobe, pošiljanje   komercialnih sporočil

Zaščita premoženja

Ime, priimek, računski naslov,

naslov za dostavo

e-poštni naslov, telefonska številka

Zapisi iz fotoaparata

 

90 dni

 

 

 

 

 

 


3.2. Upravljavec ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu člena 22 Uredbe.

4. Obdobje shranjevanja osebnih podatkov

4.1 Vaši osebni podatki se bodo obdelovali za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti iz pogodbe ter za obdobje, potrebno za namene arhiviranja v skladu z ustreznimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vendar ne dlje, kot je določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

4.2 Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se uničijo na podlagi pisne zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu take zahteve.

4.3 Na splošno se vaši osebni podatki izbrišejo najpozneje v enem mesecu po prenehanju namena ali pravne podlage za njihovo obdelavo.

5. Drugi prejemniki osebnih podatkov

5.1 Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so prevozna podjetja in druge osebe, ki sodelujejo pri dostavi blaga ali izvedbi plačil v skladu z nakupno pogodbo, ter osebe, ki upravitelju zagotavljajo tehnične storitve, povezane z delovanjem e-trgovine, vključno z delovanjem programske opreme in shranjevanjem podatkov.

5.2 Prejemniki vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, so lahko tudi davčni organi ali drugi pristojni organi, če to od upravljavca zahtevajo splošno zavezujoči pravni predpisi.

5.3 Upravljavec vaših osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.

5.4 Osebni podatki se posredujejo tem špediterskim podjetjem za namen dostave blaga, ki ste ga naročili:

a) DPD s.r.o., s sedežem na naslovu 51, poštna številka 391 21 Turovec, Češka republika, matična številka: 065 40 996;

b) Zásilkovna s.r.o., s sedežem na naslovu Drahobejlova 1019/27, Libeň, poštna številka 190 00, Praga 9, Češka republika, matična številka: 284 08 306.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

6.1 Pod pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

6.2 Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

6.3 Osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe in brez zagotavljanja vaših osebnih podatkov upravljavec ne more skleniti ali izvajati pogodbe.

7. Zakoniti interesi upravljavca

7.1 Upravljavcu ste podali soglasje za pošiljanje komercialnih sporočil v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o določenih storitvah informacijske družbe ali ste bili stranka upravljavca v smislu tretjega odstavka 7. člena Zakona o določenih storitvah informacijske družbe, hkrati pa vam je upravljavec ob zbiranju vaših osebnih podatkov omogočil, da jasno, razločno, brezplačno in na preprost način ne privolite v uporabo vaših elektronskih kontaktnih podatkov za pošiljanje komercialnih sporočil.

7.2 Upravljavec pri pošiljanju komercialnih sporočil spoštuje splošno zavezujoče pravne določbe, zlasti določbe 7. člena Zakona o nekaterih storitvah informacijske družbe.

7.3 Odstavek 47 uvodne izjave Uredbe med drugim določa, da se "obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko šteje za obdelavo, ki se izvaja v zakonitem interesu".

7.4 Upravljavec je ocenil, ali je mogoče obdelati vaše osebne podatke za namene pošiljanja komercialnih sporočil, in opravil potreben test sorazmernosti, pri čemer je pretehtal interese za vašo zaščito in interese upravljavca. Upravljavec je ugotovil, da glede na vašo predhodno privolitev v pošiljanje komercialnih sporočil ali predhodno izpolnitev predpogojev iz tretjega odstavka 7. člena Zakona o nekaterih storitvah informacijske družbe in glede na to, da lahko kadar koli zavrnete nadaljnja komercialna sporočila, ki so vam namenjena, ni videti, da bi vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, ki ste jih prostovoljno posredovali, prevladali nad zakonitimi interesi upravljavca pri pošiljanju komercialnih sporočil.

7.5 Glede na zgoraj navedeno in tudi glede na dejstvo, da bi lahko obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja komercialnih sporočil razumno pričakovali z vaše strani, upravljavec meni, da je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja komercialnih sporočil vam torej zakoniti interes upravljavca.

Varstvo osebnih podatkov

Družba SP Venture, s.r.o., upravljavec spletne trgovine www.parfemy-sp.cz, hrani in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 101/2000 Z.z., kakor je bil spremenjen. Podjetje je registrirano pri Uradu za varstvo osebnih podatkov pod registrsko številko 00077436.

Zaščitimo vaše podatke

Vse podatke, zbrane od strank, uporabljamo izključno za notranjo uporabo v podjetju in jih ne posredujemo tretjim osebam. Izjema so prevozniki, ki jim posredujemo minimalne podatke, potrebne za nemoteno dostavo naročila.

Upravljavec je sprejel ustrezno organizacijsko in tehnično varnost osebnih podatkov, ki ustreza tehnološki zrelosti razpoložljivih sredstev, ki zagotavljajo najvišjo raven varstva osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, tako pri zbiranju kot pri prenosu prejemnikom, osebnih podatkov.

Podatke hranimo na strežnikih, ki so v naši lasti in se nahajajo v naših prostorih. Poleg tega strežniki niso povezani z javnim internetnim omrežjem, da se prepreči nepooblaščena pridobitev s strani tretje osebe.

Družabna omrežja

Naše spletno mesto in mobilne aplikacije lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Upoštevajte, da nismo odgovorni za zbiranje, uporabo, shranjevanje, izmenjavo ali zagotavljanje podatkov in informacij s strani tretjih oseb. Če podatke posredujete na spletnih mestih tretjih oseb, se uporabljajo pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe teh spletnih mest. Pred posredovanjem osebnih podatkov vam priporočamo, da najprej preberete pravilnik o zasebnosti spletnega mesta, ki ga obiskujete.

Možnost izbrisa osebnih podatkov

Če želite odstraniti osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, nam pišite po e-pošti na naslov info@zivada.cz ali po telefonu na številko +420 226 236226 in nam sporočite informacije o odstranitvi osebnih podatkov. Te podatke bomo nemudoma odstranili.

Odjava od prejemanja novic po e-pošti (novice)

V nogi vsakega glasila pošljemo tudi povezavo za samodejno odjavo, kjer se lahko odjavite od teh sporočil. Na naš e-poštni naslov info@zivada.si lahko pošljete tudi zahtevek z informacijami o odstranitvi svojega e-poštnega naslova.

Načini plačila

Plačilo ob dostavi

Najpogosteje uporabljen način plačila. Blago plačate, ko prejmete paket po kurirju ali na pošti.

Plačilna kartica

Najprimernejši način plačila, ki se takoj zaračuna na naš račun, Blago pa se lahko nemudoma odpošlje. Po zaključku naročila boste preusmerjeni na plačilni prehod, kjer boste vnesli potrebne podatke s kartice MasterCard ali Visa. Varnost zagotavlja protokol 3D Secure.

 

Načini dostave

Načini   dostave

Cena z DDV

Načini   dostave

 Cena z DDV

Pošta Slovenije

2,9 €

Plačilo ob dostavi

1 €

Home Delivery

2,9 €

Plačilna kartica

0 €

 

 

 

 

 

Naročila, oddana pred 14:00, so dostavljena še isti dan.

Pogoji in določila

 

Uvodne določbe

 

 1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju "Splošni pogoji poslovanja" ali "Pogoji poslovanja") v skladu z določbami 1. odstavka 1751. člena Zakona št. 89/2012 Z.z., civilni zakonik, s spremembami (v nadaljevanju "civilni zakonik" ali "OZ"), urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi Kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Prodajalcem in kupcem prek spletne trgovine https://www.zivada.si/.
 2. Prodajalec in upravljavec spletne trgovine https://www.zivada.si/ je podjetje SP Venture a.s., ID št.: 246 77 108, s sedežem v Pragi, Praga 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, poštna številka 130 00, Češka republika, vpisano v poslovni register pri Mestnem sodišču v Pragi, Češka republika, oddelek C, vložek 165362 (v nadaljevanju "Prodajalec").
 3. Spletno trgovino (v nadaljevanju "Spletna trgovina" ali samo "Eshop") upravlja Prodajalec na spletnem mestu na naslovu https://www.zivada.si/ (v nadaljevanju "Spletno mesto") prek vmesnika spletnega mesta (v nadaljevanju "Spletni vmesnik trgovine").
 4. Kupčevo strinjanje s temi pogoji, ki so sestavni del Prodajalčeve ponudbe za sklenitev Kupoprodajne pogodbe, je pogoj za oddajo naročila na spletnem mestu (in posledično sklenitev Kupoprodajne pogodbe), kupec pa ima vedno možnost, da se s temi pogoji seznani, preden pošlje svoje naročilo. S tem, ko kupec pošlje Prodajalcu svoje naročilo prek spletnega mesta, kupec izrecno potrdi, da je prebral te pogoje in da se izrecno strinja s temi pogoji in določili. Ti pogoji so del Kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Prodajalcem in kupcem.
 5. Prodajalec lahko spreminja in dopolnjuje besedilo teh pogojev. Vendar ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v obdobju veljavnosti prejšnje različice pogojev.

 

Opredelitev in razlaga izrazov

 

 

 1. Blago je premičnina, ki je na voljo za nakup v trgovini Eshop. Blago je v ponudbi trgovine Eshop vedno označeno z imenom in je običajno prikazano tudi na fotografiji, ki je ilustrativna in ne odraža nujno vseh različic, ki jih ponuja trgovina Eshop. Vsako Blago je nato opremljeno s kratkim informativnim besedilom o ponujenem blagu v ustreznem razdelku (na voljo s klikom na zadevno Blago) in informacijami o drugih ponujenih različicah blaga, če je takšna različica na voljo. Blago je na voljo v različicah - na zalogi, takoj za dostavo ali v nekaj dneh za dostavo ali kot trenutno nedostopno.
 2. Kupec je fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini odda naročilo za Blago in s Prodajalcem sklene Kupoprodajno pogodbo, katere predmet je dobava Blaga. Kupec je lahko Potrošnik ali podjetnik.
 3. Prodajna pogodba je pogodba, sklenjena med Prodajalcem in Kupcem prek spletne trgovine ali z uporabo drugih sredstev komunikacije na daljavo, katere predmet je dobava Blaga za kupnino. Na podlagi Kupoprodajne pogodbe se Prodajalec zavezuje, da bo kupcu izročil izbrano Blago - predmet prodaje in mu omogočil pridobitev lastninske pravice na blagu (predmetu prodaje), kupec pa se zavezuje prevzeti Blago (predmet prodaje) in Prodajalcu zanj plačati kupnino.
 4. Potrošnik je vsaka oseba, ki zunaj okvira svoje poslovne dejavnosti ali zunaj okvira samostojnega opravljanja svojega poklica sklene Kupoprodajno pogodbo s podjetjem ali kako drugače posluje z njim.
 5. Podjetnik je kupec, ki pri sklepanju in izvajanju Kupoprodajne pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica.
 6. Kupnina je denarni znesek, ki je plačilo za prodajo Blaga in je naveden v ponudbi Spletne trgovine za Blago, vključno z DDV, ob sklenitvi Kupoprodajne pogodbe. V primeru spremembe pravnih predpisov, ki urejajo višino davka na dodano vrednost, v vmesnem obdobju, ki se začne z dnem odpreme ali telefonskega naročila kupca in konča na dan obdavčljive izpolnitve po Kupoprodajni pogodbi, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta spremembo višine DDV upoštevali v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, veljavnimi na dan obdavčljive izpolnitve v Kupoprodajni pogodbi. Vsako povečanje DDV krije Kupec.
 7. Stroški pošiljanja so denarni znesek, ki predstavlja plačilo za pošiljanje Blaga (prevoz, poštnina, embalaža) na kraj izpolnitve, v višini, določeni v veljavni tarifi stroškov pošiljanja. V primeru odstopa od Kupoprodajne pogodbe nosi kupec stroške vračila Blaga Prodajalcu.

 

Podatki o Prodajalcu

Komercialna družba SP Venture a.s. ID št.: 24677108; DDV št.: CZ24677108

Sedež v Pragi, Praga 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, poštna številka 130 00, Češka republika

vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 165362

številka računa in bančna povezava: 772277077/5500, odprt pri Raiffeisenbank a.s., Češka republika.

Prodajalec je plačnik DDV.

 

Kontaktni podatki Prodajalca
Poslovni naslov in naslov za dostavo: Praga, Praga 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, poštna številka 130 00, Češka republika

Odpiralni čas: pon - pet: 9h - 18h

telefon: + 420 226 236 226

e-pošta: info@zivada.si

Prodajalec običajno odgovori na e-pošto v 24 urah, vendar ne dlje kot v treh delovnih dneh.

 

Splošne informacije

 1. Stroški uporabe komunikacijskih sredstev na daljavo (npr. telefona, interneta itd.) za dokončanje naročila znašajo običajno ceno, ki je odvisna od tarife telekomunikacijskih storitev in drugih ponudnikov teh storitev, ki jih uporablja kupec. Te stroške nosi kupec. Kupec se izrecno strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Prodajalec ne zaračuna nobenih pristojbin za uporabo komunikacije na daljavo.
 2. Kupoprodajna pogodba se sklene v slovenskem jeziku ali v drugem jeziku, če je razumljiv kupcu in Prodajalcu, pri čemer se morata pogodbeni stranki izrecno dogovoriti o jeziku, ki ni slovenski. Podrobne informacije o posameznih tehničnih korakih, ki vodijo do sklenitve Kupoprodajne pogodbe, so podrobno opisane spodaj v teh pogojih in nadalje na spletni strani ob naročilu blaga.
 3. Podatki o blagu in nakupnih cenah, ki jih navaja Prodajalec, so zavezujoči, razen v primeru očitne napake. Nabavne cene so prikazane vključno z vsemi davki (npr. DDV) in stroški, razen stroškov dostave blaga.
 4. Sprejem ponudbe s spremembo ali dopolnitvijo ne pomeni sprejema ponudbe.
 5. Potrditev vsebine pogodbe, sklenjene v drugačni kot pisni obliki, ki kaže odstopanja od dejansko dogovorjene vsebine pogodbe, nima pravnega učinka.
 6. Sprejem nenaročene izvedbe s strani kupca ne pomeni sprejema ponudbe.
 7. V skladu z Zakonom o evidencah o prodaji mora Prodajalec kupcu izdati potrdilo o nakupu. Hkrati mora prejeto prodajo registrirati pri davčnih organih prek spleta; v primeru tehnične okvare najpozneje v 48 urah.

 

Kupna pogodba, naročilo blaga

 1. Ponudba za sklenitev Kupoprodajne pogodbe pomeni ponudbo Blaga, objavljeno na Spletnem mestu, po navedeni Kupni ceni. Ponudba Blaga je odvisna od izčrpanosti Blaga ali izgube Prodajalčeve zmožnosti izpolnjevanja.
 2. Kupčevo naročilo, ki je pravilno izpolnjeno in poslano prek Spletne strani ali oddano po telefonu, predstavlja zavezujoč predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe s Prodajalcem, kupca pa predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe zavezuje za obdobje 30 dni od datuma pošiljanja naročila. Če je Kupčevo naročilo poslano Prodajalcu s spremembo ali odstopanjem, to ni pravilno naročilo in Prodajalca takšno naročilo ne zavezuje, vendar ga lahko še vedno izrecno sprejme.
 3. Prodajalec nemudoma potrdi prejem naročila v smislu člena 1827(1) civilnega zakonika po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je Kupec navedel v naročilu, pri čemer takšna potrditev ne pomeni sprejetja predloga za sklenitev Kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s Prodajalčevim sprejemom predloga za sklenitev Kupoprodajne pogodbe, pri čemer se za sprejem šteje pošiljanjeBblaga - predmeta prodaje s strani Prodajalca kupcu ali prevzem Blaga - predmeta prodaje s strani Kupca z osebnim prevzemom ali Prodajalčev izrecni sprejem predloga za sklenitev Kupoprodajne pogodbe po elektronski pošti ali telefonu. Določbe teh Pogojev so sestavni del Kupoprodajne pogodbe. Potrošnik ima pravico do preklica naročila, tj. do umika svojega predloga za sklenitev Kupoprodajne pogodbe, brez kakršnih koli kazni do trenutka, ko Prodajalec odpošlje Blago. Potrošnik mora Prodajalca o tem obvestiti po elektronski pošti ali telefonu.
 4. Kupec lahko podatke, vnesene med naročilom, spremeni kadar koli pred pošiljanjem naročila. Kupec se lahko med izpolnjevanjem naročila vedno vrne za korak nazaj in spremeni vse vnesene podatke. Pred oddajo naročila lahko kupKc ponovno preveri vse vnesene podatke in jih po potrebi popravi tako, da se vrne ustrezno število korakov nazaj k nepravilno vnesenim podatkom in jih popravi.
 5. Če Prodajalcu zmanjka zaloge Blaga ali če izgubi zmožnost izvedbe, ima Prodajalec pravico zavrniti Kupčevo naročilo, o čemer mora Kupca obvestiti v treh delovnih dneh.

 

Preklic naročila in odstop od Kupoprodajne pogodbe

 1. Kupec ima pravico, da do trenutka, ko Prodajalec odpošlje Blago, brez kakršnih koli sankcij prekliče naročilo blaga, tj. umakne svoj predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe.
 2. Potrošnik ima pravico odstopiti od Kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od datuma prejema Blaga; v primeru Kupoprodajne pogodbe, katere predmet je več vrst Blaga ali dobava več delov, od datuma prejema zadnje dobave Blaga; v primeru Kupoprodajne pogodbe, katere predmet je redno ponavljajoča se dobava blaga, od datuma prejema prve dobave Blaga. Od pogodbe ni mogoče odstopiti brez navedbe razloga, če je bilo Blago že delno porabljeno. Prav tako ni mogoče odstopiti od pogodbe za Blago, katerega narava to preprečuje, zlasti iz higienskih razlogov (npr. šminke, kreme, šamponi, ščetke za ličenje, zobne ščetke, epilatorji, brivniki itd.).
 3. Potrošnik mora Prodajalcu poslati ali dostaviti odstop od Kupoprodajne pogodbe v 14 dneh. Potrošniku ni treba navesti razloga, zaradi katerega odstopa od Kupoprodajne pogodbe.
 4. Potrošnik lahko uporabi priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, vendar tega ni dolžan storiti. Potrošnik lahko prenese in izpolni obrazec za odstop od pogodbe tukaj. Za spoštovanje roka za odstop od Kupoprodajne pogodbe zadostuje, da obrazec za odstop od pogodbe pošljete pred iztekom zadevnega roka.
 5. Prodajalec je dolžan Potrošniku vrniti Kupnino, ki v celoti ustreza ceni blaga in stroškom, plačanim za njegovo dostavo (razen dodatnih stroškov, nastalih zaradi izbranega načina dostave, ki se razlikuje od najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja Prodajalec), v 14 dneh po odstopu od Kupoprodajne pogodbe na enak način, kot je bilo prejeto plačilo s strani Potrošnika. Če Prodajalec v okviru določenega načina dostave Blaga ponuja več možnosti, mora Potrošniku povrniti škodo za najcenejšo od njih. Blago je treba Prodajalcu vrniti v celoti (in ne po dostavi). Blago je priporočljivo vrniti v originalni embalaži, brez znakov obrabe ali poškodb, vedno dobro pakirano za prevoz. Stroške vračila Blaga nosi Potrošnik. Če je vrnjeno Blago nepopolno, poškodovano ali vidno obrabljeno, lahko Prodajalec zahteva odškodnino. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za škodo na blagu z zahtevkom kupca za vračilo kupnine.
 6. V primeru odstopa od Kupoprodajne pogodbe Prodajalec Potrošniku ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu Potrošnik izroči Blago ali dokaže, da je bilo Blago poslano Prodajalcu.

 

 1. Potrošnik mora brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od Kupoprodajne pogodbe, poslati Blago nazaj Prodajalcu na naslov Praha - Hostivař, Průmyslová 1515/14, 102 00, Češka republika ali ga osebno izročiti Prodajalcu na tem naslovu. Šteje se, da je rok upoštevan, če Potrošnik pošlje Blago nazaj Prodajalcu pred iztekom 14 dni.

 

 1. Predloga za odstop od Kupoprodajne pogodbe je na voljo tukaj.

 

 1. Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika:
 • za opravljanje storitev, če so bile opravljene z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem pred iztekom odstopnega roka in je podjetnik pred sklenitvijo pogodbe Potrošnika obvestil, da v takem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe;
 • dobavo blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki niso odvisna od volje podjetnika in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;
 • dobava alkoholnih pijač, ki se lahko dostavijo po preteku tridesetih dni in katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, neodvisno od volje podjetnika;
 • dobavo blaga, ki je bilo prilagojeno Potrošnikovim željam ali njegovi osebi;
 • dobavo pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim Blagom;
 • popravilo ali vzdrževanje, opravljeno na kraju, ki ga določi Potrošnik na svojo zahtevo; to pa ne velja v primeru naknadnih popravil, ki niso zahtevana, ali dobave nadomestnih delov, ki niso zahtevani;
 • dobavo blaga v zaprti embalaži, ki ga je Potrošnik odstranil iz embalaže in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti;
 • dobavo avdio ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana;
 • dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij;
 • nastanitev, prevoz, prehrano ali prosti čas, če podjetnik te storitve opravi v določenem roku;
 • o sklenjena na podlagi javne dražbe v skladu z zakonom, ki ureja javne dražbe, ali
 • o dobavi digitalne vsebine, razen če je bila dobavljena na otipljivem nosilcu in je bila dobavljena s predhodnim izrecnim soglasjem Potrošnika pred iztekom odstopnega roka, podjetnik pa je Potrošnika pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe.

 

 1. Če Potrošnik v opombah v naročilu navede posebno zahtevo ali drugo zahtevo, si Prodajalec pridržuje pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe kadar koli do trenutka izročitve naročenega Blaga Potrošniku.
 2. V primeru nerazpoložljivosti Blaga, za katerega je bila Kupoprodajna pogodba že sklenjena, ima Prodajalec pravico brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v petih (5) delovnih dneh od sklenitve Kupoprodajne pogodbe, odstopiti od Kupoprodajne pogodbe in o tem obvestiti Kupca.
 3. Potrošnik ni upravičen do odstopa od Kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga, če je bilo Blago že delno porabljeno; v tem primeru Prodajalec po lastni presoji odloči, ali bo takšen odstop od Kupoprodajne pogodbe sprejet, in uporabi postopek iz odstavka 15 teh splošnih pogojev.
 4. Prav tako ni mogoče odstopiti od Kupoprodajne pogodbe za Blago, katerega narava to preprečuje, zlasti za Blago v zaprti embalaži, ki ga je Potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti (npr. šminke, kreme, maskare, šamponi, balzami, čopiči za ličenje, dekorativna kozmetika, kozmetika za telo itd.). Če je vrnjeno Blago poškodovano zaradi Kupčeve kršitve obveznosti, ima Prodajalec pravico zahtevati od Kupca zmanjšanje vrednosti Blaga in ga pobotati z vrnjeno Kupnino.
 5. Če Kupec vrne razpakirano, preizkušeno ali drugače obrabljeno Blago in Prodajalec takšno vrnitev sprejme, ima Prodajalec pravico zahtevati odškodnino za zmanjšano vrednost Blaga in jo pobotati z vrnjeno nakupno ceno. V tem primeru bo Prodajalec Kupcu vrnil le del Kupnine ob upoštevanju vrednosti vrnjenega Blaga. Natančen znesek Kupnine, ki se Kupcu vrne, se oceni individualno (pomembno je opozoriti, da je pri številnih parfumih videz parfuma bistveni del njihove vrednosti in da se njihova vrednost zmanjša, na primer zaradi odstranitve pokrovčkov razpršilnika, okrasnih elementov stekleničk ali drugih podobnih sestavin, zaradi katerih je Blago nenosljivo. Vračilo dela Kupnine v tem primeru temelji na stopnji obrabe in običajno temelji na zgornjem seznamu:

Status Blaga

Vračilo dela Kupnine

Novo, neuporabljeno, razpakirano

100% Kupnine

Razpakirano, preizkušeno - manjka do 5 ml

70% Kupnine

Nepakirano, nepreverjeno - manjka do 20 % prostornine

50% Kupnine

 

Zgoraj navedeni deli Nakupne cene so le okvirni in ni pravnega zahtevka za njihovo vračilo.

Dostava blaga in plačilni pogoji

 1. Kupec krije Stroške pošiljke, ki jo je izbral v naročilu.
 2. Prodajalec Kupcu dostavi celotno Blago, običajno v enem dnevu po potrditvi naročila, razen če je na Spletnem mestu za posamezno Blago določen drugačen rok dobave. Kupec sprejme in plača Blago.
 3. Vse pošiljke, ki jih sprejme Kupec, je treba pregledati v navzočnosti voznika prevoznika, da se prepriča, da embalaža ni poškodovana ali pretrgana ter da originalni trakovi in nalepke proizvajalca niso prerezani. V primeru kršitve je treba pošiljko takoj razpakirati in preveriti popolnost vsebine ter število dobavljenega Blaga. V primeru poškodbe Blaga ali nepopolnosti pošiljke je treba na kraju samem sestaviti zapisnik o škodi, v katerem je treba navesti vrsto in obseg škode ali popis Blaga, ki manjka v pošiljki, ali pa je treba zaradi narave škode pošiljko zavrniti in jo vrniti prevozniku, razlog pa navesti na tovornem listu.
 4. Lastninska pravica na Blagu preide na Kupca ob prejemu Blaga, če je Kupnina plačana v celoti. Tveganje za škodo na blagu preide na Kupca ob prevzemu Blaga.
 5. Za vsako naročilo se izda davčno potrdilo. Davčni dokument z vsemi podrobnostmi se pošlje na elektronski naslov, ki ga je Kupec navedel v naročilu, dan po prejemu pošiljke.
 6. Informacije o načinih dostave in cenah so navedene tukaj.
 7. Informacije o sprejetih načinih plačila so na voljo tukaj.

 

Pravice in obveznosti iz nepravilne izvedbe, Odgovornost za kakovost ob prevzemu Blaga in Pritožbeni postopek

Splošne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve

 1. Kupčeva pravica iz naslova pomanjkljive izpolnitve temelji na napaki, ki jo ima Blago, ko nevarnost škode preide na Kupca, tudi če se pojavi pozneje. Kupčeva pravica nastane tudi zaradi pozneje nastale napake, ki jo je Prodajalec povzročil s kršitvijo svojih obveznosti.
 2. Če ima Blago napako in če je to napako mogoče odpraviti, lahko Kupec zahteva popravilo ali dopolnitev manjkajočega blaga ali razumni popust na Nakupno ceno. Če napake ni mogoče odpraviti in Blaga zaradi napake ni mogoče pravilno uporabljati, lahko Kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe ali zahteva ustrezen popust na Kupnino. Kupec je upravičen tudi do povračila stroškov, ki so razumno nastali pri uveljavljanju te pravice.
 3. Blago je pomanjkljivo, če ga prodajalec Kupcu ne dostavi v dogovorjeni količini, kakovosti in obliki. Če kakovost in izdelava nista dogovorjeni, mora prodajalec opraviti storitev v kakovosti in izdelavi, ki sta primerni za namen, razviden iz Kupoprodajne pogodbe.
 4. Pri določanju kakovosti ali izdelave s sklicevanjem na dogovorjeni vzorec ali primerek mora Blago po kakovosti ali izdelavi ustrezati vzorcu ali primerku. Če se kakovost ali kakovost izdelave, določena v Nabavni pogodbi in vzorcu ali primerku, razlikuje, prevlada Nabavna pogodba. Če Nabavna pogodba in vzorec določata različno, vendar ne nasprotujočo si kakovost ali izdelavo, mora blago ustrezati tako nabavni pogodbi kot vzorcu ali primerku. Za napako se šteje tudi drugačna izvedba. Za napako se štejejo tudi napake v dokumentih, ki so potrebni za uporabo Blaga.
 5. Kupec je dolžan pregledati Blago ob prejemu Blaga, če to ni mogoče, pa brez nepotrebnega odlašanja po prejemu Blaga.
 6. Če je napačna izvedba bistvena kršitev Kupoprodajne pogodbe, ima Potrošnik pravico do:
 • odpraviti napako z dobavo novega Blaga brez napake ali manjkajočega Blaga,
 • odpraviti napako s popravilom Blaga,
 • razumni popust na nakupno ceno Blaga ali
 • odstopiti od Kupoprodajne pogodbe.
 1. Kupec mora Prodajalca obvestiti, katero pravico je izbral, ob obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Kupec ne sme spremeniti izbire brez soglasja Prodajalca; to ne velja, če kupec zahteva popravilo napake, ki se izkaže za nepopravljivo. Če Prodajalec ne odpravi napak v razumnem roku ali obvesti Kupca, da napak ne bo odpravil, lahko Kupec namesto odprave napak zahteva primeren popust na Kupnino ali odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Če Kupec svoje pravice, ki izhaja iz bistvene kršitve Kupoprodajne pogodbe, ne uveljavlja pravočasno, ima pravice, kot da bi šlo za nebistveno kršitev Kupoprodajne pogodbe.
 2. Če je pomanjkljiva izvedba nepomembna kršitev Kupoprodajne pogodbe, je kupec upravičen do odprave napake ali do razumnega popusta na Kupnino.
 3. Dokler Kupec v primeru nebistvene kršitve Kupoprodajne pogodbe ne uveljavlja pravice do popusta na Kupnino ali ne odstopi od Kupoprodajne pogodbe, lahko Prodajalec dobavi manjkajoče ali odpravi pravno napako. Druge napake lahko Prodajalec po lastni izbiri odpravi s popravilom Blaga ali z dobavo novega Blaga; izbira ne sme povzročiti nerazumnih stroškov za Kupca.
 4. Če Prodajalec ne odpravi ali zavrne pravočasno odpravo napake na Blagu, lahko Kupec zahteva znižanje Kupnine ali odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Kupec ne more spremeniti svoje izbire brez Prodajalčevega soglasja. Ko Prodajalec Kupcu dostavi novo Blago, mora Kupec prvotno dobavljeno Blago vrniti Prodajalcu na prodajalčeve stroške.
 5. Kupec ne more odstopiti od Kupoprodajne pogodbe ali zahtevati dobave novega Blaga, če Blaga ni mogoče vrniti v stanju, v kakršnem ga je prejel. To ne velja,
 • če se je stanje spremenilo zaradi pregleda, ki je bil opravljen z namenom odkriti napako na Blagu,
 • če je kupec uporabljal Blago, preden je bila napaka odkrita,
 • Kupec s svojim dejanjem ali opustitvijo ni povzročil nezmožnosti vrnitve Blaga v nespremenjenem stanju ali
 • če je Kupec prodal Blago pred odkritjem napake, ga porabil ali spremenil Blago pri običajni uporabi; če se je to zgodilo le delno, mora Kupec Prodajalcu vrniti, kar še lahko vrne, in mu povrniti škodo v obsegu, v katerem je imel korist od uporabe predmeta.
 1. Če Kupec ni pravočasno obvestil o napaki na Blagu, izgubi pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe.
 2. Kupec nima nobenih pravic iz naslova pomanjkljive izpolnitve, če je Blago pomanjkljivo in bi Kupec ob sklenitvi Kupoprodajne pogodbe z običajno skrbnostjo moral vedeti, da je pomanjkljivo.
 3. V primeru prodaje rabljenega Blaga Prodajalec ni odgovoren za napake, ki ustrezajo stopnji predhodne uporabe ali obrabe. Pri Blagu, prodanem po nižji ceni, Prodajalec ni odgovoren za napake, za katere je bila dogovorjena nižja cena. V takih primerih je Kupec upravičen do razumnega popusta namesto pravice do zamenjave.

 

Odgovornost za kakovost ob prejemu Blaga

 

 1. Prodajalec je Potrošniku odgovoren, da Blago ob prejemu nima napak. Prodajalec je Potrošniku zlasti odgovoren, da je v času, ko je Potrošnik prevzel Blago:
 • ima Blago lastnosti, o katerih sta se pogodbenici dogovorili, in če takega dogovora ni, tiste lastnosti, ki jih je Prodajalec ali Proizvajalec opisal ali ki jih je Potrošnik pričakoval glede na naravo Blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvajala,
 • je Blago primerno za namen, za katerega Prodajalec navaja, da se uporablja, ali za katerega se Blago te vrste običajno uporablja,
 • Blago ustreza kakovosti ali izdelavi dogovorjenega vzorca ali vzorca, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali vzorec,
 • je Blago v ustrezni količini, meri ali teži; in
 • je Blago v skladu z zakonskimi zahtevami.
 1. Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu Blaga, se šteje, da je bilo Blago okvarjeno ob prejemu.
 2. Potrošnik je upravičen do uveljavljanja pravice do reklamacije za vsako napako, ki se pojavi na Blagu, v 24 mesecih po prejemu.
 3. Jamstvo kakovosti ob prejemu Blaga ne velja v naslednjih primerih:
 • Blago je bilo poškodovano zaradi nepravilnega ali nestrokovnega ravnanja,
 • Blago je bilo poškodovano zaradi vremenskih vplivov,
 • Blago je bilo poškodovano zaradi običajne obrabe in
 • Blago je bilo uporabljeno v nasprotju s predvideno uporabo.
 1. Če je rok uporabe Blaga naveden na prodanem Blagu, na njegovi embalaži, v navodilih, priloženih Blagu, ali v oglaševanju v skladu z drugo zakonodajo, se uporabljajo določbe o garanciji za kakovost. Zgoraj navedeno ne velja:
 • za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena,
 • obrabo zaradi običajne uporabe Blaga,
 • v primeru rabljenega Blaga na napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo Blago, ko ga je prevzel Potrošnik; ali
 • če to zahteva narava Blaga.
 1. Če Potrošnik tako zahteva, mu Brodajalec pisno potrdi obseg in trajanje obveznosti v primeru pomanjkljive izpolnitve. Prodajalec je odgovoren za pomanjkljivo izpolnitev vsaj v obsegu, v katerem trajajo proizvajalčeve obveznosti za pomanjkljivo izpolnitev. V potrditvi navede tudi svoje ime, registrirani sedež in identifikacijske podatke ter po potrebi vse druge podatke, potrebne za ugotovitev njegove identitete. Če je potrebno, Prodajalec v potrdilu o prejemu na razumljiv način pojasni vsebino, obseg, pogoje in trajanje svoje odgovornosti ter način uveljavljanja pravic, ki iz nje izhajajo. Prodajalec v potrdilu navede tudi, da to ne vpliva na druge pravice Potrošnika v zvezi z nakupom Blaga. Neizpolnjevanje teh obveznosti ne vpliva na veljavnost potrditve.
 2. Če Blago nima zgoraj navedenih lastnosti (zlasti če Blago nima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, in če takega dogovora ni, lastnosti, ki jih opisuje Prodajalec ali Proizvajalec ali jih pričakuje Potrošnik glede na naravo Blaga in na podlagi oglaševanja, ki ga izvajata; Blago ni primerno za namen, ki ga navaja Prodajalec ali za katerega se tovrstno Blago običajno uporablja; Blago po kakovosti ali izdelavi ne ustreza dogovorjenemu vzorcu ali vzorcu, če je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali vzorcem, Blago ni v ustrezni količini, meri ali teži in blago ni v skladu z zahtevami zakonodaje), lahko Potrošnik zahteva tudi dobavo novega blaga brez napak, razen če je to zaradi narave napake nerazumno, če se napaka nanaša le na del Blaga, lahko Potrošnik zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko Potrošnik odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Če pa je to glede na naravo predmeta nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima Potrošnik pravico do brezplačne odprave napake.
 3. Potrošnik je upravičen tudi do dobave novega Blaga ali zamenjave delov v primeru odstranljive napake, če Blaga ni mogoče pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima Potrošnik pravico odstopiti od Kupoprodajne pogodbe.
 4. Če Potrošnik ne odstopi od Kupoprodajne pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega Blaga brez napak, zamenjave njegovih delov ali popravila Blaga, lahko Potrošnik zahteva primeren popust. Potrošnik je upravičen do razumnega popusta tudi, če prodajalec ne more dobaviti novega Blaga brez napak, zamenjati dela Blaga ali popraviti Blaga ter če prodajalec ne odpravi napake v razumnem roku ali če bi odpravljanje napake Potrošniku povzročilo precejšnje težave.
 5. Potrošnik ni upravičen do pravice do pomanjkljive izpolnitve, če je vedel, da je Blago pomanjkljivo, preden je prevzel dobavo Blaga, ali če je napako povzročil Potrošnik.
 6. Če ima Blago napako, za katero je odgovoren Prodajalec, če je Blago prodano po nižji ceni ali če je Blago rabljeno, ima Potrošnik namesto pravice do zamenjave Blaga pravico do razumnega popusta.
 7. Prodajalec Kupcu, ki je Podjetnik, ob prejemu Blaga ne zagotavlja jamstva za kakovost, razen če se stranki izrecno dogovorita drugače. Prodajalčevo odgovornost za napake na Blagu v tem primeru ureja civilni zakonik.

 

Postopek za pritožbe

 1. Kupec je dolžan pri Prodajalcu vložiti reklamacijo (reklamacijo napak) brez nepotrebnega odlašanja od ugotovitve pomanjkljivosti (napake) Blaga, in sicer osebno v prostorih Prodajalca na naslovu Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, 130 00, Češka republika in sicer v poslovnem času od ponedeljka do petka od 9:00 do 18:00, ali s pošiljanjem ustreznega obrazca na zgoraj navedeni naslov Prodajalčevih prostorov, pri čemer mora Kupec hkrati navesti svoje kontaktne podatke, opis napake in zahtevo za način obravnave pritožbe. Obrazec zahtevka lahko prenesete tukaj.
 2. Kupec mora Prodajalca obvestiti o pravici, ki jo je izbral ob obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Sprememba izbire brez prodajalčevega soglasja je mogoča le, če je Kupec zahteval popravilo napake, ki se je izkazala za nepopravljivo. Če Kupec pravočasno ne izbere svoje pravice iz bistvene kršitve Kupoprodajne pogodbe, ima pravice kot v primeru nebistvene kršitve Kupoprodajne pogodbe. Kupec mora dokazati nakup Blaga (po možnosti z dokazilom o nakupu).
 3. Prodajalec je dolžan Kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je Kupec uveljavil pravico do nepravilne izpolnitve, in sicer takoj, najpozneje pa v dveh delovnih dneh od dneva uveljavitve pravice do nepravilne izpolnitve, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način reševanja reklamacije Kupec zahteva; ter potrdilo o datumu in načinu reševanja reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in njegovega trajanja, če je to primerno, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije. Trenutek uveljavljanja pravice do nepravilne izpolnitve je trenutek, ko je Prodajalec izvedel za zahtevek. V Prodajalčevih prostorih je v delovnem času ves čas prisotna oseba, ki je odgovorna za obravnavo pritožb.
 4. Rok za poravnavo zahtevka začne teči od izročitve/dobave Blaga prodajalcu. Blago mora biti zapakirano v primerno embalažo, da se preprečijo poškodbe, in mora biti med prevozom čisto in popolno. Prodajalec ali oseba, ki jo pooblasti prodajalec, o zahtevku odloči takoj, v zapletenih primerih pa v treh delovnih dneh. Ta rok ne vključuje časa, ki je glede na vrsto izdelka primeren za strokovno oceno napake. Prodajalec obvesti Kupca o potrebi po strokovni oceni. Reklamacije, vključno z odpravo napake, se obravnavajo brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se Prodajalec in Kupec ne dogovorita za daljši rok. Če se ta rok zaman izteče, se to šteje za bistveno kršitev pogodbe. Pogoj za tek teh rokov je, da kupec zagotovi prodajalcu zahtevano sodelovanje pri reševanju reklamacije, zlasti da prodajalcu omogoči pregled reklamiranega blaga in da Kupec dokaže nakup Blaga, po možnosti z dokazilom o nakupu, da Kupec Blagu očita napako, za katero uveljavlja reklamacijo, in da Prodajalca obvesti, kakšen način reklamacije zahteva. Če Prodajalec noče odpraviti napake na Blagu, lahko Kupec zahteva razumno znižanje cene ali odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Če Kupec Prodajalcu upravičeno očita napako na Blagu, rok za uveljavljanje pravic iz napake ali garancijski rok ne teče v času reševanja zahtevka ali dokler Kupec ni dolžan prevzeti Blaga. Če se Blago ali njegov del zamenja, velja Prodajalčeva odgovornost, kot da bi bilo Blago ali njegov del kupljeno novo. Prodajalec bo Kupca o rešitvi reklamacije obvestil pisno in na način, ki bo dogovorjen v času reklamacije (npr. po pošti, elektronski pošti, besedilnem sporočilu). V primeru upravičene reklamacije je Kupec upravičen do povračila stroškov, ki so razumno nastali v zvezi z reklamacijo Blaga.
 5. Pošiljke Blaga, pri katerih ni razvidno, zakaj so bile poslane Prodajalcu, bodo vrnjene pošiljatelju na njegove stroške.

 

Popusti in kuponi za popuste

 1. Prodajalec zagotavlja različne vrste popustov (zvestoba, količina, priporočanje prijateljem itd.). Vsak popust ima pravila za uporabo.
 2. Če je popust ali kupon za popust uporabljen v nasprotju s pravili za popust ali kupon za popust, ima Prodajalec pravico zavrniti takšno uporabo popusta ali kupona za popust. V takem primeru bo Kupec obveščen in mu bo ponujena možnost, da naročilo zaključi brez uporabe takega popusta ali kupona.
 3. Pravila in pogoji za uporabo določenega popusta so priloženi neposredno popustu (v obliki informacije) ali povezavi na razdelek na Spletnem mestu, kjer so pravila popusta podrobno opisana, ali pa so na voljo na zahtevo Prodajalca v obliki e-poštnega sporočila, poslanega neposredno določeni zainteresirani stranki. V primeru nejasnosti pri razlagi popusta velja Prodajalčeva razlaga.
 4. Vsak popust ali kupon je mogoče uveljaviti samo enkrat, razen če ni izrecno navedeno drugače. V primeru večkratne uporabe ima Prodajalec pravico zavrniti priznanje takega popusta.
 5. Če Kupec, ki ni Potrošnik, uveljavlja popust in ne gre za kupljen darilni bon, ima Prodajalec pravico zavrniti takšno uveljavljanje popustov in kuponov za popust.
 6. Če je vrednost darilnega bona ali kupona za popust višja od vrednosti celotnega nakupa, se razlika ne prenese na nov bon ali kupon, neporabljeni znesek pa se ne vrne.
 7. Varstvo osebnih podatkov Kupca je določeno z Zakonom št. 101/2000 Coll., o varstvu osebnih podatkov, s spremembami (v nadaljevanju "Zakon o varstvu osebnih podatkov" ali "ZVOP"). Prodajalec obdeluje osebne podatke o Kupcu izključno za namen izpolnjevanja pravic in obveznosti iz Kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je pri Uradu za varstvo osebnih podatkov registriran pod registrsko številko 00077436. Prodajalec lahko osebne podatke o Kupcu na kakršen koli drug način obdeluje le s soglasjem Kupca. Kupec ima pravico, da je obveščen o tem, kateri podatki se o njem obdelujejo, in pravico do spremembe, dopolnitve ali ugovora obdelavi.
 8. Kupec z oddajo naročila soglaša z zbiranjem, obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov, ki so navedeni v naročilu Blaga, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v avtomatizirani zbirki podatkov prodajalca kot upravljavca ali obdelovalca, s katerim Prodajalec sklene pogodbo, za medsebojno komunikacijo, vključno s komunikacijo z elektronskimi sredstvi v zvezi s pogodbenim razmerjem med Kupcem in Prodajalcem, in, če Prodajalec ne izbere druge možnosti, za poslovne in tržne namene Prodajalca, tj. za pošiljanje komercialnih sporočil Kupcu z elektronskimi sredstvi v skladu z zakonom št. 480/2004 Zb. , o nekaterih storitvah informacijske družbe, s spremembami.
 9. Prodajalec obdeluje naslednje podatke Kupca: ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, naslov. Omenjeni podatki se obdelujejo za obdelavo Kupčevih naročil, oddanih prek spleta, ter za opravljanje trgovine na debelo in drobno, ustvarjanje zbirke podatkov o strankah, dobaviteljih, prevoznikih in poslovnih partnerjih.
 10. Kupec se zaveda, da je dolžan svoje osebne podatke (ob registraciji, v svojem uporabniškem računu, med naročilom) navesti pravilno in resnično ter da je dolžan Prodajalca nemudoma obvestiti o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov. Kupec lahko preveri in spremeni svoje osebne podatke po elektronski pošti, pisno ali v svojem profilu računa.
 11. Kupec izjavlja, da daje soglasje za vse zgoraj navedene podatke in da je seznanjen s svojimi pravicami po določbah 11., 12. in 21. člena ZOU ter da so vsi osebni podatki, ki jih je posredoval, točni in resnični.
 12. Razen osebam, ki prevažajo Blago, Prodajalec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodnega soglasja Kupca. Te osebe (prevozniki) so (i) trgovska družba Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., s sedežem v Říčany u Prahy, Modletice 135, poštna številka 251 01, Češka republika, ID št.: 613 29 266, (ii) trgovska družba PPL CZ s.r.o., s sedežem v Říčany - Jažlovice, K Borovému 99, poštna številka 251 01, Češka republika, ID št.: 251 94 798, (iii) Česká pošta, s.p, s sedežem v Pragi 1, Politických vězňů 909/4, poštna številka 225 99, Češka republika, matična številka: 471 14 983, (iv) Geis Parcel CZ s.r.o., s sedežem v Zemská 211/I, poštna številka 337 01, Ejpovice, okraj Rokycany, Češka republika, matična številka: 630 77 051, (v) IN TIME SPEDICE, spol. s r.o, s sedežem v Pragi 8, Pobřežní 18/16, poštna številka 186 00, Češka republika, identifikacijska številka: 257 22 174, (vi) trgovska družba General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., s sedežem v Průmyslová 5619/1, poštna številka 586 01 Jihlava, Češka republika, identifikacijska številka: 260 87 961 in (vii) trgovska družba Zásilkovna s.r.o., s sedežem na naslovu Ocelářská 392/9, Libeň, poštna številka 190 00, Praga 9, Češka republika, matična številka: 284 08 306. Kupec se z oddajo naročila strinja s prenosom osebnih podatkov zgoraj navedenim subjektom. Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov Kupec prostovoljno poda Prodajalcu za nedoločen čas in ga lahko kadar koli brezplačno prekliče po elektronski pošti ali v pisni obliki. Kupec ima tudi pravico, da brezplačno prekliče soglasje za pošiljanje komercialnih sporočil, in sicer po elektronski pošti ali pisno. Če Kupec meni, da Prodajalec ali Obdelovalec obdeluje njegove osebne podatke na način, ki je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja Kupca ali v nasprotju z zakonom, zlasti če so osebni podatki netočni glede na namen njihove obdelave, lahko:

Zaščita osebnih podatkov

 • -od Prodajalca ali Predelovalca zahtevajte pojasnilo,
 • -od Prodajalca ali Predelovalca zahtevajte, da odpravi težave.

 

Če Kupec zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov, mu jih je Prodajalec dolžan posredovati. Prodajalec ima pravico zahtevati razumno nadomestilo za posredovanje informacij v skladu s prejšnjim stavkom, ki ne sme presegati stroškov, potrebnih za posredovanje informacij.

 1. Prodajalec lahko obdeluje osebne podatke Kupca tudi za namen reševanja sporov, poravnave zahtevkov ali izterjave terjatev, ki izhajajo iz sklenjene Kupoprodajne pogodbe, ali za namen izpolnjevanja drugih obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo.
 2. Prodajalec izjavlja, da je sposoben zagotoviti zadostno tehnično in organizacijsko zaščito osebnih podatkov med obdelavo.
 3. Podatke, ki nam jih posredujete, hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za namen obdelave. Po izpolnitvi namena obdelave podatkov in po preklicu soglasja Kupca za njihovo obdelavo se podatki odstranijo iz naše zbirke podatkov v roku največ enega meseca od prenehanja razloga za njihovo obdelavo ali od preklica zadevnega soglasja.
 4. Kupec se strinja tudi s shranjevanjem piškotkov na svojem računalniku. Če je nakup na Spletnem mestu mogoče opraviti in izpolniti Prodajalčeve obveznosti iz Kupoprodajne pogodbe brez shranjevanja piškotkov na Kupčevem računalniku, lahko Kupec soglasje iz prejšnjega stavka kadar koli prekliče.

Na koncu se kupec strinja, da bo informacije v zvezi z Blagom, storitvami ali poslovanjem Prodajalca prejemal na Kupčev e-poštni naslov.

Končne določbe

 1. Sklenjena Kupoprodajna pogodba se hrani pri Prodajalcu, da lahko Prodajalec ustrezno izpolni svojo obveznost in da jo lahko Kupec zahteva, in sicer za obdobje enega leta od datuma pošiljanja naročila.
 2. Prodajalec ima pravico spremeniti pogoje uporabe po lastni presoji. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani. Pogoji je vedno objavljen na spletnem mestu v veljavni / trenutni različici. Nezavezujoči (arhivski) WU bo objavljen tudi na Spletni strani.
Skrbimo za vašo zasebnost

To spletno mesto shranjuje piškotke, ki mu pomagajo pri pravilnem delovanju. Z uporabo naših storitev se strinjate z njihovo uporabo.

Sprejmi vse piškotkenastavitve